Regulamin

Regulamin

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady:

1.1. działania sklepu internetowego „steelarto.pl”,

1.2. zakładania Konta Klienta w sklepie internetowym „steelarto.pl”,

1.3. sprzedaży towarów w sklepie internetowym „steelarto.pl”,

1.4. dokonywania płatności za złożone zamówienia,

1.5. realizacji zamówienia,

1.6. procedury reklamacyjnej,

1.7. odstąpienia od umowy,

1.8. ochrony danych osobowych (tzw. polityka prywatności) oraz inne ogólne warunki umowne sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego „steelarto.pl”.

 1. DEFINICJE

2.1. Sklep internetowy „steelarto.pl” – sklep internetowy prowadzony przez VictorCommerce Sp. z o.o. Sp. k. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działający pod adresem steelarto.pl,

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „steelarto.pl”, dostępny na stronie internetowej steelarto.pl w zakładce „Regulamin”,

2.3. Klient – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym „steelarto.pl”,

2.4. Konto Klienta – indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „steelarto.pl”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „steelarto.pl”, zakładane w sposób określony w pkt 6 Regulaminu,

2.5. Strona – Klient lub SteelArto (zwane łącznie Stronami).

 1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO „SteelArto.pl”

3.1. SteelArto w ramach sklepu internetowego „steelarto.pl” prowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.2. W sprzedaży w sklepie internetowym „steelarto.pl” znajdują się wyroby metalowe

3.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie każdego towaru znajduje się w szczególności nazwa i zdjęcie towaru, cena, informacja o właściwościach.Wszystkie ceny na naszym portalu są wartościami: brutto i zawierają 23% podatku VAT.

 1. SPRZEDAŻ TOWARÓW

4.1. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego „steelarto.pl” odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową steelarto.pl. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta na stronie sklepu internetowego „steelarto.pl” przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

4.3. Limit zakupów w sklepie STEELARTO wynosi 10 000 zł. Powyżej tej kwoty wymagana jest autoryzacja pracownika. 

 1. CENY

5.1. Wszystkie ceny na naszym portalu są wartościami: brutto i zawierają 23% podatku VAT.

5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt 9 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 1. KONTO KLIENTA

6.1. W ramach sklepu internetowego „steelarto.pl” każdy Klient ma możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta (opcjonalnie).

6.2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

6.3. Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Klienta (dane do realizacji zamówienia są wówczas automatycznie uzupełniane danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta) oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „steelarto.pl”,

6.4. Hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta powinno składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne i powinno być zmieniane przez Klienta nie rzadziej niż co 30 dni.

6.5. W celu usunięcia Konta Klienta należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto Klienta” w zakładce „Opcje konta” w strefie Konta Klienta lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta SteelArto lub mailowo (dane kontaktowe podane są w pkt 13 Regulaminu).

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1. Dbając o wygodę naszych Klientów, udostępniamy szeroki wybór płatności za zakupiony towar. Poniżej przedstawiamy dostępne opcje płatności w naszym sklepie. Na wpłatę czekamy do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

7.1.1. z góry:

 1. a) płatność kartą kredytową(“Karta/Przelewy24”)b) płatność za pomocą serwisu „Przelewy24” (“Karta/Przelewy24”)

7.1.2. przy odbiorze:

 1. a) płatność przy odbiorze („Płatność za pobraniem”)

7.2. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar “Karta/Przelewy24”, dyspozycję płatności trzeba zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

7.4. Płatność z góry – odbywa się bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem zamówienia.

7.5. W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze „Płatność za pobraniem” zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

7.6. Własność sprzedanej rzeczy przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie umówionej ceny.

 1. DOSTAWA, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

8.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

8.1.1. dostawa przez kuriera na adres wskazany przez Klienta

8.2. Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:

8.2.1. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez kuriera DHL- 19/ 21 zł brutto

8.3. Możliwa jest dostawa przesyłki poza granice Polski do następujących Państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

8.4. Koszty dostawy poza granice Polski są zgodne z cennikiem kuriera DHL. W celu ustalenia kosztów dostawy konkretnej przesyłki należy skontaktować się z SteelArto. Koszty wysyłki poza granice RP są uzależnione od miejsca przeznaczenia oraz od wagi paczki.

8.5. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

9.1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 6-7 dni roboczych dla blokad parkingowych, 30 dni roboczych dla mebli industrialnych i do 6 tygodni dla mebli metalowych i sejfów od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże SteelArto dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. W razie opóźnienia sprzedawcy, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

9.2. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia jest krótszy niż 3 dni robocze.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze sklepem internetowym „SteelArto” bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować SteelArto swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną).

10.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SteelArto), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SteelArto został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. SteelArto może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

10.8. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje SteelArto o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 1. REKLAMACJE

11.1. SteelArto ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.

11.2. SteelArto odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną.

11.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

11.3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo          wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

11.3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

11.3.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

11.3.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

11.4. SteelArto jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

11.5. SteelArto jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

11.6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

11.6.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady;

11.6.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SteelArto niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie

11.6.2.1. w warunkach określonych w pkt 12.6.2, SteelArto nie może wymienić towaru na wolny od wad lub wady usunąć, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez SteelArto albo SteelArto nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,

11.6.2.2. w warunkach określonych w pkt 12.6.2, Klient może zamiast zaproponowanego przez SteelArto usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SteelArto;

11.7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi SteelArto.

11.9. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11.10. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

11.11. SteelArto odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

11.12. Reklamacje sklep rozpatruje do 14. dni od dostarczenia reklamowanego produktu na magazyn sklepu.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE, INFORMACJE O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

12.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez SteelArto zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 tj.).

12.2. Jeżeli Klient założy zamówienie, SteelArto przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia.

12.3. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, SteelArto przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

12.4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, SteelArto dane osobowe Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

12.5. Aby ułatwić korzystanie z serwisu www.steelarto.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer SteelArto na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.steelarto.pl.

 1. Wszelkie prawa do zdjęć i opisów są naszą własnością – kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub jakiejkolwiek części jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170.

 2. KONTAKT

SteelArto
VictorCommerce Sp. z o.o. Sp. k.

Kopanina 54/56

60-105 Poznań

NIP: 779-248-05-96

REGON: 369334123

KRS: 715462

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.

Bo to tylko dlatego, że ze względu na to, i z tego powodu.

Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej.

Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.

Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.

Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie.

Prawie każdy nacisk.

Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, iż pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Ile tyle jaki taki

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.

Bo to tylko dlatego, że ze względu na to, i z tego powodu.

Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej.

Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.

Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.

Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie.

Prawie każdy nacisk.

Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, iż pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Ile tyle jaki taki

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.

Bo to tylko dlatego, że ze względu na to, i z tego powodu.

Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej.

Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.

Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.

Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie.

Prawie każdy nacisk.

Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, iż pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Ile tyle jaki taki

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.
Bo to tylko dlatego,  że ze względu na to, i z tego powodu.
Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej. Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.
Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.
Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie. Prawie każdy nacisk.
Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, i z pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.
Bo to tylko dlatego,  że ze względu na to, i z tego powodu.
Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej. Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.
Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.
Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie. Prawie każdy nacisk.
Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, i z pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Ile tyle jaki taki

Ile tyle jaki taki

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.
Bo to tylko dlatego,  że ze względu na to, i z tego powodu.
Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej. Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.
Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.
Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie. Prawie każdy nacisk.
Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, i z pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Wyliczenie to przede wszystkim licencja. Wreszcie nie będzie, także żadnego innego.
Bo to tylko dlatego,  że ze względu na to, i z tego powodu.
Porównanie lub kontrast podobnie, do podobnej. Podczas gdy w przeciwieństwie do tego.
Wniosek w związku z tym, a w konsekwencji, ponieważ w związku z tym będzie następować.
Sygnały rozmyte wydają się być może, a nawet prawdopodobnie. Prawie każdy nacisk.
Naciska przede wszystkim, na najbardziej godny uwagi, i z pewnością najlepszy, jeszcze bardziej poprawny.

Ile tyle jaki taki